Platforma to funkcjonalny system, który zapewnia Klientom Xelion bieżący dostęp do informacji o swoich inwestycjach prowadzonych za pośrednictwem DI Xelion sp. z o.o.

W poszanowaniu dla czasu i w trosce o wygodę Klientów, DI Xelion sp. z o.o., zgodnie z regulaminami świadczenia przez DI Xelion usługi w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania, wprowadził również możliwość składania zleceń i dyspozycji z wykorzystaniem Platformy.

 

 

Informacje Administratorów Danych

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADMINISTRATORÓW DANYCH OSOBOWYCH
w rozumieniu art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych 
(tj.: Dz.U. z 2002 roku nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
w tym o przysługujących uprawnieniach


Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. informuje, że:

  • przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia/wykonania umowy z właściwym funduszem,
  • przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści i poprawiania danych osobowych.

Administratorami danych osobowych właściwymi dla wybranego funduszu są:

1.  
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich 1, w odniesieniu do:
 
-
Allianz Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami,
 
-
Allianz Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami,
     
2.
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, z siedzibą w Warszawie przy ul. Pankiewicza 3, w odniesieniu do:
 
-
Altus Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego z wydzielonymi subfunduszami,
     
3. Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Bielańskiej 12, w odniesieniu do:
  - Esaliens Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami,
  - Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami,
  - Esaliens Senior Funduszu Inwestycyjnego Otwartego,
     
4. Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 1, w odniesieniu do:
  - Investor Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami,
  - Investor Parasol Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami,
     
5.
Franklin Templeton International Services S.à r.l., société à responsabilité limitée, z siedzibą w Luksemburgu pod adresem 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, w odniesieniu do:
 
-
Franklin Templeton Investment Funds z wydzielonymi subfunduszami,
 
 
 
6.
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z siedzibą w Warszawie przy ul. Topiel 12, w odniesieniu do:
 
-
NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami,
 
-
NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami,
     
7.
MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, w odniesieniu do:
 
-
MetLife Parasol Krajowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami,
 
-
MetLife Parasol Światowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami,
     
8.
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty lub odpowiednio Noble Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, w odniesieniu odpowiednio do:
 
-
Noble Funds Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami,
 
-
Noble Funds Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami,
     
9.
Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Marynarskiej 15, oraz tenże fundusz, w odniesieniu do:
 
-
Pioneer Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami,
 
-
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami,
 
-
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami,
 
-
Pioneer Walutowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami,
 
-
Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja Funduszu Inwestycyjnego Otwartego,
     
10.
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji, lub PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Ochrony Majątku, z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Pawła II 24, w odniesieniu odpowiednio do:
 
-
PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowy z wydzielonymi subfunduszami,
 
-
PZU Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Globalnych Inwestycji z wydzielonymi subfunduszami,
 
-
PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Ochrony Majątku,
     
11.
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat 6/12, w odniesieniu do:
 
-
Quercus Parasolowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami,
     
12.
Schroders Investment Management (Luxembourg) S.A., z siedzibą w Luksemburgu pod adresem 5, rue Hohenhof, L-1736 Senningerberg, Wielkie Księstwo Luksemburga, w odniesieniu do:
 
-
Schroder International Selection Funds SICAV z wydzielonymi subfunduszami,
     
13.   
Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 47A, w odniesieniu do:
 
-
Skarbiec Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami,
 
-
Skarbiec JPMorgan Asset Management Funds Polska Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami,
 
-
Skarbiec-TOP Funduszy Stabilnych Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (TOP Stabilny),
 
-
Skarbiec-TOP Funduszy Akcji Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (TOP Akcyjny),
     
14. Templeton Asset Management (Poland) TFI S.A oraz Franklin Templeton Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z siedzibą w Warszawie przy Rondzie ONZ 1, w odniesieniu do: 
  - Franklin Templeton Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami,
     
15. Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Polnej 11, w odniesieniu do:
  - UniFundusze Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami,
  - UniFundusze Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami.

 

B.

Fundusze FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS