Instrumenty finansowe, których cena jest uzależniona od wartości określonego indeksu (np. kursu akcji lub koszyków akcji, wartości indeksów giełdowych, kursów walut); emitowane przez instytucje finansowe – najczęściej banki lub domy maklerskie