Model alokacji aktywów

Model alokacji aktywów

Automatyczny model, bazujący na zegarach cyklu koniunkturalnego, eliminujący emocjonalny czynnik ludzki.

Model doboru funduszy

Model doboru funduszy

Autorski ranking funduszy z oferty DI Xelion, pozwalający na dobór najkorzystniejszych pozycji inwestycyjnych do rekomendacji.

Rekomendacja inwestycyjna

Rekomendacja inwestycyjna

Precyzyjnie przygotowana indywidualna rekomendacja powstała w oparciu o oczekiwania i predyspozycje inwestycyjne Klienta.

Dwa modele opłat

Dwa modele opłat

Klient wybiera preferowany przez siebie model opłat spośród dwóch opcji.

Nowa jakość w doradztwie inwestycyjnym

Poszukujesz konkretnej i profesjonalnej odpowiedzi na pytanie: w co inwestować? Z DI Xelion jej znalezienie jest proste jak nigdy dotąd.

Przedstawiamy innowacyjną usługę doradztwa inwestycyjnego DI Xelion, inną od szeregu tego typu dostępnych na polskim rynku finansowym, gdyż opartą o autorski Model Alokacji Aktywów, m.in. na podstawie którego tworzona jest indywidualna precyzyjna rekomendacja inwestycyjna dla Klienta.

Zachęcamy do zapoznania się z głównymi założeniami usługi doradztwa inwestycyjnego DI Xelion.

 

Model alokacji aktywów

AUTOMATYCZNY MODEL ALOKACJI AKTYWÓW śLEDZI 4 RYNKI BAZOWE


W jakiej fazie znajduje się obecnie dany rynek?
Czy w obecnej sytuacji rynkowej powinienem inwestować w aktywa o podwyższonym ryzyku?
Który rynek powinienem wybrać?
 
POLSKA EUROPA USA RYNKI WSCHODZĄCE
 

 

W przypadku negatywnej oceny wszystkich rynków, nawet Klient o profilu agresywnym otrzyma rekomendację minimalizacji zaangażowania w aktywa powiązane z rynkiem akcji.

Model doboru funduszy

COMIESIĘCZNY RANKING FUNDUSZY


W ramach klas aktywów tworzony jest comiesięczny ranking funduszy inwestycyjnych otwartych dostępnych w ofercie DI Xelion.

NAJLEPSZE WG RANKINGU FUNDUSZE


W rekomendacji uwzględniane są najlepsze według rankingu fundusze inwestycyjne w danej klasie.
 

KONKRETNA KWOTA INWESTYCJI


Do każdego z rekomendowanych funduszy przypisana jest konkretna kwota inwestycji.
 

Rekomendacja inwestycyjna

 


W jakie klasy aktywów zainwestować środki?


W jakich proporcjach?
 
 


Jakie fundusze wybrać w każdej klasie?
 


Jak podzielić środki pomiędzy fundusze?
 

KONKRETNY PORTFEL INWESTYCYJNY


Złożony z kilku lub kilkunastu funduszy, dopasowany do stylu inwestycyjnego Klienta oraz jego oczekiwań inwestycyjnych dotyczących danego portfela.
 

W DI Xelion możesz posiadać do 5 RÓŻNYCH PORTFELI w ramach profilu Klienta. Portfele mogą mieć różną:

  • WARTOŚĆ (min. 200 000 zł lub równowartość w walucie obcej)
  • WALUTĘ (PLN, EUR, USD)
  • POZIOM RYZYKA

Dwa modele opłat

 


STAŁA OPŁATA PROCENTOWA
 
 
 


STAŁA OPŁATA POŁĄCZONA Z OPŁATĄ WARUNKOWĄ
ZALEŻNĄ OD WYNIKÓW REKOMENDACJI
 
  • Podstawę naliczenia opłat stanowi wartość aktywów faktycznie zaangażowanych w portfele inwestycyjne Klienta.

 

OKRES PROMOCYJNY

Niezależnie od wybranego modelu opłat, opłaty nie zostaną naliczone przed początkiem kwartału rozpoczynającego się 1 października 2019 r.

O ewentualnym wydłużeniu okresu promocyjnego będziemy informować ze stosownym wyprzedzeniem.