Asset management jest to ekskluzywna usługa polegająca na zarządzaniu portfelem instrumentów finansowych przez ekspertów, którzy wykorzystują w tym celu najbardziej atrakcyjne formy lokowania środków. Profesjonalizm zarządzających w połączeniu z możliwością indywidualnego dopasowania strategii do potrzeb inwestora powoduje, iż usługa asset management jest jedną z najbardziej elitarnych form inwestycyjnych, kierowana do osób posiadających nadwyżki finansowe w kwocie min. 500 000 zł.


OFERTA DI XELION

Usługa zarządzania portfelem papierów wartościowych w DI Xelion oferowana jest przy współpracy ze Skarbiec TFI S.A. – uznaną instytucją zarządzającą aktywami, której wyniki inwestycyjne poparte są wieloletnim doświadczeniem.