Piątkowa sesja przyniosła silne cofnięcie się rynków akcji po tygodniu, który niezależnie od tego przynajmniej na niektórych rynkach przyniósł silne odbicie, sygnalizując zarazem częściową normalizację płynności dolarowej na świecie. Jej na...

 Wprawdzie bezgraniczna wiara rynków w banki centralne została w marcu poważnie zachwiana, ale najwyraźniej trwało to tylko chwilę. Czwartkowa sesja została rozpoczęta w Europie na wyraźnych minusach po niezwykle silnym odbiciu w ciągu...

Globalne rynki akcji z nawiązką zrealizowały wczoraj scenariusz wzrostowy wskazywany w godzinach porannych przez kontrakty futures, dyskontując spowolnienie wzrostu zachorowań we Włoszech i wyczekując na pakiet fiskalny w USA, który może ok...

Wprawdzie środowa sesja, mająca miejsce po olbrzymich wzrostach w Europie i USA, przynosiła na obu kontynentach momenty zawahania, ale finalnie najważniejsze rynki po obu stronach oceanu zakończyły ją nad kreską. O 1,8% wzrósł DAX, o 4,5% f...

Wczorajszy dzień rozpoczął się w Europie od głębokich spadków, ale w oczekiwaniu m.in. na niemiecki stymulus (przyjęto pakiet o wartości 750 mld euro) i decyzję Senatu w sprawie programu fiskalnego w USA, rynki w pierwszej części dnia syste...