W związku z bieżącą sytuacją związaną z zagrożeniem epidemiologicznym ze względów bezpieczeństwa zachęcamy do korzystania ze zdalnych kanałów autoryzacji zleceń oraz dyspozycji, tj. z wykorzystaniem Platformy Xelion oraz za pośrednictwem telefonu (zakres instrumentów finansowych oraz zleceń/ dyspozycji, jakie mogą zostać zautoryzowane tymi kanałami, wynika z postanowień właściwego regulaminu oraz dokumentów produktowych).

Dokładamy również starań, aby zapewnić ciągłość obsługi (tj. przyjmować i przekazywać do realizacji zlecenia lub dyspozycje) kanałem tradycyjnym, czyli w formie pisemnej. Niemniej informujemy, iż z przyczyn niezależnych od DI Xelion (siła wyższa w rozumieniu regulaminów świadczenia na Państwa rzecz usług maklerskich przez DI Xelion) może wystąpić czasowy brak możliwości przyjęcia od Państwa lub przekazania przez DI Xelion do realizacji złożonego przez Państwa zlecenia lub dyspozycji w formie papierowej.

Zachęcamy do kontaktu z Partnerem Xelion celem ustalenia możliwości i zakresu składania zleceń lub dyspozycji kanałami zdalnymi.

 

Z poważaniem,

Zespół DI Xelion